És un somni infantil fet realitat: camions grans, formigonera, excavadores…

Tot el necessari per a una obra a la platja! Nens i nenes es converteixen en arquitectes, paletes, enginyers per excavar i construir.

En un espai col·lectiu a l’ombra, disposem d’elements per jugar a la sorra no només els petits.